Customer Service: +90 552 603 18 93

ALTIN VE KIYMETLİ METALLER GERİ KAZANIMI

LaFonte, 1975’ten beri, özellikle galva- nik, moda, otomotiv, baskılı devreler ve kuyumculuk sektörlerinde aşındırıcılar dahil sıvıların taşınması, fi ltrasyonu ve safl aştırılması için sistemler üretmek- tedir. Buna ilaveten değerli ve değersiz metallerin geri kazanılması için farklı çözümler geliştirmektedir.

Tüm üretim süreçleri, zorunlu olarak az ya da çok geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ve/veya geri kazanılabilir atık üretimine yol açarlar. Türlerine bağlı olarak, bu atıkları geri kazandır- manın çeşitli yolları vardır. LaFonte,ü- retim süreçlerinden değerli ve değersiz metalleri elde edebilen özel fi ltrasyon ve elektrodepozisyon sistemleri sayesinde size bu imkanı sağlar. Geri kazanımı kuşkusuz çok önemli bir değere sahip olan bu geri dönüştürülebilir atıklar, aksi tercih edildiğinde bir gelir kaybına yol açıyor.

Ayrıntılı olarak, Vedano Olona’da (VA) bulunan şirketin 4.000 metrekare tesisinde üretilen ve daha sonra dünya çapında 50’den fazla ülkeye sevk edilen La Fonte’nin değerli metallerinin geri kazanılması için ana ürün yelpazesi üçtür: UNDERSINK serisi, MFR ve REM.

İşleme ve el yıkama sırasında küçük hammadde parçalarını toplamak için doğrudan lavaboların altında kullanı- labilen lavabo altı makineleri ilk sırada yer alırken, atık sudan küçük değerli metal parçacıklarının geri kazanılması için uyarlanabilir bir birim olan MFR 2. sıradadır. REM, çeşitli üretim süreçle- rinden kaynaklanan tükenmiş çözümler- den kurtarmaya yöneliktir. Bu farklı mo- dellerin ortak özelliği, büyük kullanım kolaylığı sağlaması ve minimum bakım gerektirmesidir, bu da ham maddelerin geri kazanımını kolaylaştırmak ile bera- ber değerli bir yatırımdır.

Filtrasyon Yoluyla Değerli Metallerin Geri Kazanımı

Filtreleme yoluyla değerli metal geri kazanım sistemleri ikiye ayrılır: Her ikisi de PP’de yerleşik, hem asit hem de alkali çözeltilerle yüksek kimyasal ve mekanik direnci garanti eden Undersink ve MFR modelleridir. Çözeltideki partiküllerin %99,9’una kadar geri kazanımı sağlar ve 0,2 mutlak mikrona kadar fi ltreleme işlemi gerçekleştirir: Sağlanılan geniş değiştirilebilir fi ltre yelpazesi, birbirin- den farklı müşteri ihtiyaçları için en iyi çözümleri elde etmeyi sağlar.

Alt lavabo, elde yıkanan su için bir geri kazanım sistemidir ayrıca ultra- sonik yıkamadan kaynaklanan küçük miktarlarda atık sıvı için de uygundur. Adından da anlaşılacağı gibi, doğrudan lavabonun altına yerleştirilir. Yerçekimi fi ltrasyonunun gerçekleştiği bir toplama tankı bulunur ve daha sonra basınç altında otomatik olarak bir sensör vası- tasıyla bir veya iki sıvı pompalanır. Bö- lümler, müşterinin ihtiyacına göre farklı fi ltre ekipmanları (maksimum 0.2 μm fi ltrasyon derecesine ulaşabilen kartuşlar, diskler, torbalar) ile donatılabilir. Combo versiyonunda, yine PP’de yerleşik, damlama önleyici sistemle donatılmış entegre italyan lavabo mevcuttur. MFR, elde yıkama, ultrasonik yıkama ve tamburdan kaynaklanan büyük hacimlerde sıvının geri kazanılmasının mümkün olduğu tüm atık suların geri kazanılması için bir sistem birimidir. Geri kazanım süreci Undersink ile aynı- dır: sıvının önce yerçekimi ile fi ltrelendi- ği ve daha sonra sıvının otomatik olarak basınç altında pompalandığı farklı fi ltre elemanları (kartuşlar, diskler, torbalar) ile donatılmış iki veya üç bölmeli bir toplama tankıdır. Bypass valfi ni etkin- leştirerek, sıvının devridaimi sayesinde geri kazanımı da mümkündür. Bu sistem aynı zamanda otomatik versiyonda da mevcuttur, böylece bakımı en aza indirir.

Elektrokaplama Ile Değerli Metallerin Geri Kazanılması

REM serisi yıpranmış çözeltilerden de- ğerli metallerin geri kazanımı sistemidir, kuyumculuk sektörüne ek olarak, değerli ve değersiz banyolarda (örneğin baskılı devrelerin ve genel yüzey işlemlerinin, kaplamadan arındırma, soyma, spalladi- atura veya deramatura (sadece birkaçını saymak gerekirse) süreçleri. REM sis- temlerinin çalışma prensibi, elektrolitik yöntemle metallerin elektrodepozisyo- nuna dayanır: metal iyonları içeren bir çözeltiye bir elektrik akımı uygulandığın- da, bu, pozitif iyonların değerli metalin üzerinde biriktiği katoda doğru hareket etmesine neden olur.